gilid


gí·lid

png |[ Bik Kap ST ]
1:
isa sa mga rabaw o guhit na nagsisilbing hanggahan ng isang bagay o pigura : BÍNGIT1, DÁPLIN, GALIGÍR, GÁYAD3, ÍGID, KÍLID1, MÁRDYIN1, PRÁNHA1, SUMÁNGID, TAMTÁM5 var gílir
2:
alinman sa magkabilâng rabaw o gúhit ng isang bagay o pigura : SIDE1
3:
alinman sa dalawang bahagi ng isang pook na nása kanan o kaliwa ng isang gitnang guhit o púnto Cf TABÍ
4:
ang kanan o kaliwang bahagi ng katawan ng isang tao o hayop : SIDE1