tabi


ta·bí

png |[ Tag War ]
:
gilid o hanggáhan ng súkat ng isang pook o bagay : BIKÔ2, GALIGÍR, HIGÁD2, TÁMBIB Cf TANGWÁ

ta·bí

pnd |i·pag·ta·bí, i·ta·bí, mag·ta· bí, pág·ta·bi·hín, ta·bi·hán, tu·ma·bí
1:
magsubi, magbukod, o magtirá
2:
ilagay sa gilid ang isang bagay
3:
iligpit o itagò
4:
umalis sa kinatatayuan upang magbigay-daan

ta·bì

png |[ ST ]
:
paghingi ng pahintulot upang makaraan : HABÌ var tábi

Ta·bì!

pdd |[ Bik Hil Seb Tag War ]
:
pahayag ng pag-uutos sa tao na umalis sa kinatatayuan.

ta·bî

pnd |[ Seb ]
:
magdaldal o dumaldal — pnr ma·ta· bî ta·bi·án.

ta·bi·ák

png |Bot |[ ST ]
:
malapad na kabute.

ta·bi·dáw

png |[ Ilk ]
:
basket na maliit, parisukat, at walang takip.

tá·big

png
1:
malakas na pagtulak sa pamamagitan ng bisig : WÁKLI
2:
tamà ng likod ng kamay Cf BIGWÁS, SUNTÓK — pnd man·tá·big, ma·tá·big, ta·bí·gin.

ta·bi·gì

png |Bot |[ Pal Seb ]
:
uri ng punongkahoy (Xylocarpus granatum ), karaniwang matatagpuan sa gilid ng mga ilog o sapà.

ta·bi·hán

png |[ ST ]
:
bahaging dulo ng isang bayan.

ta·bí·ke

png |Ark |[ Esp tabique ]
1:
parang dingding na partisyon sa iba’t ibang bahagi ng bahay o estruktura : LÁNOB Cf TÁBING

ta·bíl

png |[ Pan Tag ]
:
kakayahang magsalaysay ng kung ano-ano at sa mabilis na paraan : DALDÁL2, KATABIÁN — pnr ma·ta·bíl.

tá·bil

png |[ Hil Seb Tag War ]

ta·bi·lí

png |Zoo
1:
[Bik] butikî
2:
[Bik Seb War] bangkaláng.

ta·bi·lós

png |Zoo |[ Seb ]

ta·bíng

png |[ War ]

tá·bing

png
1:
[Iba Ilk Iva Kap Tag] nakabiting piraso ng tela na ginaga-mit upang hindi makapasok ang araw, dili kayâ’y bílang palamuti ng isang silid, kanlungan, pansará ng entablado, at katulad : BIRÁY2, CURTAIN, DRAPERY2, KORTÍNA, TÁBIL Cf ISKRÍN, KANSÉL, TELÓN
2:

ta·bíng-dá·gat

png |Heo |[ tabí+ng+ dágat ]

ta·bi·ngî

pnr |[ Bik Kap Tag ]
:
hindi pantay ang ayos o pagkakapuwesto, gaya sa tabingîng mesa o tabingîng pagkakasabit ng kuwadro : BALINGÍG2, BÁNGIL, HABÁNG1, HIBÍNG, HIWÎ, KABILÁN2, KIBÌ, PÍHING, TAWISÎ Cf HIWÍD, HIWÍS

tá·bi-ní·hok

png |[ Bil ]
:
dalawang entrepanyong paldang pambabae, gawâ sa abaka, hugis bumbong, at liso ang pagkakahábi.

ta·bí- ta·bí

pnr

ta·bi·yá·yong

png
1:
[Pan] upúan
2:
kakaníng gawâ sa kamoteng kahoy.

ta·bi·yó

png |Heo |[ ST ]
:
liko-likong bahagi ng ilog, o ang lalim nitó.