gitna


git·nâ

png
1:
pinakapusod ng bilóg o ng anumang bagay na hugis bilóg : BÍTNGA, BUTNGÀ, CENTER, CENTRUM, KALIBÚDTAN, LÉMBAK, LIBÚTAD, MÉDYA1, MIDDLE, SÉNTRO, TALIWALÀ, TANGNGÁ, TÉNGGA, TUNGÂ2, PIGLÉY Cf CORE
2:
pagitan ng dalawang bagay : BÍTNGA, BUTNGÀ, CENTER, CENTRUM, KALIBÚDTAN, LÉMBAK, IBÚTAD, MÉDYA1, MIDDLE, SÉNTRO, TALIWALÀ, TANGNGÁ, TÉNGGA, TUNGÂ2, PIGLÉY — pnd i·git·nâ, i·páng·git·nâ
3:
dakong naliligid ng iba pang bahagi o pangyayári sa gitna ng isang tanging panahon, takbo ng mga pangyayári, at iba pa : BÍTNGA, BUTNGÀ, CENTER, CENTRUM, KALIBÚDTAN, LÉMBAK, LIBÚTAD, MÉDYA1, MIDDLE, SÉNTRO, TALIWALÀ, TANGNGÁ, TÉNGGA, TUNGÂ2, PIGLÉY
4:
pag·git·nâ neutral o obhetibo3
5:
pag·pa·git·nâ pakikilahok o pagsáma sa labanán — pnd gu·mit·nâ, pa·git·na·án, git·na·án.

Gitnang Cordillera (git·náng kór·dil· yé·ra)

png |Heg
:
sistema ng mga bundok na humahabà nang 275 km mula sa gitnang Luzon túngo sa hilagang Luzon, may mga taluktok na umaabot hanggang 2,500 m, at Bundok Pulog ang pinakamataas na taluktok.

Git·náng Lu·zón

png |Heg
:
Rehiyon III, na binubuo ng mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, at Zambales.

Git·náng Si·lá·ngan

png
:
ang mga lupa sa baybáying silangan ng Mediteraneo at Aegean : MIDDLE EAST