medya


méd·ya

png |[ Esp media ]

med·ya·ág·wa

png |Ark |[ Esp media agua ]

med·ya·bu·wél·ta

png |[ Esp media vuelta ]
:
kalahating pihit.

méd·ya-gá·ngo

png |[ Esp media+ Tag gango ]
:
kopra na hindi gaanong tuyô.

med·ya·lú·na

png |[ Esp media luna ]
1:
kalahatìan ng buwan1
2:
hiyas na kahugis ng bagong buwan o ang awra sa ulo ng santo
3:
Pol tawag sa simbolong pambandila ng mga Muslim.

méd·ya-méd·ya

pnr |[ Esp media ]
:
untí-untî1 ; dáhan-dáhan.

med·yá·no

pnr |[ Esp mediano ]
2:
hindi gaanong luto : MEDIUM RARE

méd·ya·nó·tse

png |[ Esp medianoche ]
2:
hatinggabi bago ang Bagong Taón.

méd·yas

png |[ Esp medias ]
:
nakalapat na pambalot sa paa, karaniwang hindi umaabot sa tuhod : KALSETÍN1, SOCK Cf STOCKING