goliat


Goliat (gól·yat)

png |Mit |[ Esp ]
1:
sa Bibliya, higanteng mandirigma at pambatò ng mga Palestino, napatay ni David sa pamamagitan ng saltik : GOLIATH
2:
sa maliit na titik, anumang tíla higante : GOLIATH

Goliath (go·lá·yat)

png |Mit |[ Ing ]