gonorea


gó·no·ré·a

png |Med |[ Esp gonorrea ]
:
sakít venereal at may kaugnayan sa napakakirot na paglabas ng nanà mula sa puke o urethra : GONORRHEA, TULÒ2 var gonoryá