good


good (gud)

pnr |[ Ing ]

Goodbye! (gud·báy)

pdd |[ Ing ]

Good Friday (gud fráy·dey)

png |[ Ing ]
:
Biyérnes Sánto.

goodness (gúd·nes)

png |[ Ing ]

goods (guds)

png |Kol |[ Ing ]
2:
mga bagay na isinasakay sa mga sasakyang pinaglulunanan nitó.

good time (gud taym)

png |[ Ing ]
1:
kaiga-igaya o kalugod-lugod na panahon
3:

goodwill (gúd·wil)

png |[ Ing ]
1:
mga damdaming mapagkaibigan, matulungin, o nakikiisa
2:
ang naitatag na reputasyon ng isang negosyo at itinuturing na asset nitó.