gram


gram

png |[ Ing ]
:
grámo (symbol G ) : GM

-gram

pnl |[ Ing ]
:
salitâng nangangahulugan na “nakasulat,” hal telegram.

grá·ma

png |Bot |[ Esp ]

gra·má·ti·ká

png |Gra |[ Esp gramática ]

gra·má·ti·kál

pnr |Gra |[ Esp gramatical ]

gra·má·ti·kó

png |[ Esp gramático ]

gra·má·ti·kó

pnr |[ Esp gramático ]
:
wasto ang pahayag alinsunod sa balarilà.

gra·míl

png |Kar |[ Esp ]
:
pansúkat na instrumento ng karpintero, at ginagamit sa pagguhit ng mga tablang nilalagari var garánil, gránil

grammalogue (grá·ma·lóg)

png |[ Ing ]
:
salita na nagpapakilála ng isa o natatanging pinaikling senyas o tanda.

grammar (grá·mar)

png |Gra |[ Ing ]

grammarian (gra·már·yan)

png |[ Ing ]

grá·mo

png |[ Esp ]
:
batayang yunit ng bigat ng isang bagayCf G : RAM

gramophone (gra·mó·fown)

png |[ Ing ]

gra·mó·po·nó

png |[ Esp gramófono ]
:
aparato na ginagamit sa pagrerekord ng tunog : GRAMOPHONE

grám·pus

png |Zoo |[ Ing ]
:
uri ng lumba-lumba (Grampus griseus ) na matambok at mataba ang nguso.