hai


hai (hay)

png |[ Jap ]

haik (hayk)

png |[ Ara ]
:
kasuotang Arab para sa ulo at katawan.

haiku (háy·ku)

png |Lit |[ Jap ]
:
tulang Japones na binubuo ng tatlong linyang may 5,7,5 pantig at madalas na pumapaksa sa mga hulagway kaugnay ng kalikásan : HÁYKU

hail (heyl)

png |Mtr |[ Ing ]
:
nagyelong ulan.

Hail! (heyl)

pdd |[ Ing ]

há·in

pnb |[ Bik Seb ]

há·in

png
1:
handâ : DÚLOT1 var ahin
2:
paghahanda ng pagkain sa hapag o mesa : APAG, DÚLOT1, PANANGÁN2 — pnd ha·í·nan, i·há·in, mag·há·in
3:
anumang katulad na paghahanda o inihanda : DULOT1
4:
gaya sa “hainan at pag-urungan ” – tamad o walang ginagawâ kundi ang kumain at matulog nang buong maghapon.

hair (heyr)

png |Ana Zoo |[ Ing ]

ha·í·ran

png |[ Mrw ]

hairbrush (héyr·brash)

png |[ Ing ]
:
brotsang pansuklay sa buhok.

haircut (héyr·kat)

png |[ Ing ]
:
gupit ng buhok ; ayos ng buhok.

hairdo (héyr·du)

png |[ Ing ]
:
estilo o paraan ng pag-aayos sa buhok ng babae.

hairdresser (heyr·dré·ser)

png |[ Ing ]
1:
propesyonal na tagaputol at tagaayos ng buhok Cf PÉYNEDÓRA
2:
gawaan o opisina ng isang hairdresser.

hairline (héyr·layn)

png |[ Ing ]
:
hanggáhan ng tinutubuan ng buhok, lalo na sa noo ; manipis na linya o lamad.

hairpiece (héyr·pis)

png |[ Ing ]

hairpin (héyr·pin)

png |[ Ing ]

hairtail (héyr·teyl)

png |Zoo |[ Ing ]

há·it

pnr |[ Seb ]