hain


há·in

pnb |[ Bik Seb ]

há·in

png
1:
handâ : DÚLOT1 var ahin
2:
paghahanda ng pagkain sa hapag o mesa : APAG, DÚLOT1, PANANGÁN2 — pnd ha·í·nan, i·há·in, mag·há·in
3:
anumang katulad na paghahanda o inihanda : DULOT1
4:
gaya sa “hainan at pag-urungan ” – tamad o walang ginagawâ kundi ang kumain at matulog nang buong maghapon.