halal


ha·lál

pnd |hu·ma·lál, i·ha·lál, mag· ha·lál
1:
pumilì ; bumóto : ELECT
2:
pumili sa pamamagitan ng pagbóto : ELECT

ha·lál

png
3:
[Ara] pagpatay ng hayop sa paraang isinasaad ng batas Muslim
4:
[Ara] karneng inihanda sa paraang ito ; karneng makakain ayon sa batas
5:
[Ara] bagay, pagkain, o kilos na pinahihintulutan ng batas ng Islam.

ha·lá·lan

png |Pol |[ halál+an ]
:
pagpapasiya hinggil sa isang usapin o pagpilì ng mga pinunò sa pamamagitan ng bóto : BOTOHÁN, ELECTION, ELEKSIYÓN Cf POLL

ha·lá·lang

png |[ ST ]
:
pagharang ng anumang bagay sa isang lugar upang walang makadaaan dito.

ha·lal·hál

png |[ ST ]