hangyo


hang·yò

png |[ Seb ]
2:
táwad1 o pagtáwad.

hang·yód

png
:
amoy ng hindi nahuhugasang katawan o matagal nang suot na damit dahil sa naipong tuyông pawis at dumi var hangyór Cf BAHÒ