hawak


há·wak

png
1:
pagpigil ng kamay sa anuman o anumang nása kamay : ÁKOP2, DEPPÉL, EGNÁ, IKÓT3, KÉMKEM2, KUPÓT, PEGÁNGAN, TÁLAN, TÁNGAN, TÁYONG2 Cf KÁPIT, TÁBAN
2:
Ana [Akl Seb] baywáng
3:
Ana [Bik] katawán2
4:
Mit anting-anting laban sa anumang uri ng kapahamakan
5:
pagkontrol o ang kinokontrol.

ha·wa·kán

png |[ hawak+an ]
1:
bahagi na ginagamit sa paghawak sa isang kasangkapan : HANDLE1
2:
gabay sa paglakad o pag-akyat : HANDLE1