hibok


hi·bók

png
1:
[Seb ST] pagtaas at pagbabâ dulot ng sunod-sunod na pagluwag at paghigpit Cf TIBÓK
2:
[Seb ST] simula ng pagkulo ng tubig Cf BULBÓK
3:

hí·bok

png
1:
paghimok na may kasámang pagpuri
2:
[Tau] íngay
3:
[War] kílos1-2 o pagkilos
4:
[Hil Seb] paggalaw ng bulate, kuto, at katulad.