ingay


í·ngay

png
:
tunog na hindi kanais-nais at nakagagambala : ARINGÁSA, ARIWÁ-WA, BANHÀ, GÁHOD4, HÍBOK2, HÚROB, IGÍNG2, ÍNGE, ÍNGOL, KALÁYKAS, KASABÀ, KOLIYÁNGA, LANGÁS2, NOISE, PANGAÁW, RUWÍDO, SIGLÀ — pnd i·ngá· yan, mag-i·ngáy, pa·i·ngá·yin.