hika


hi·kà

png |Med
:
sakít na paulit-ulit, bunga ng allergy, at nagdudulot ng kahirapan sa paghinga : ÁNGKIT, ÁSMA, ASTHMA, HIKÁB2, HÚBAK, RÁKONG, SIGÍW, ÚSANG2

Hí·ka!

pdd
:
pinaikling Halika!.

hi·káb

png
1:
pag·hi·káb malalim na paghinga ng isang inaantok : GÁNGGAB, HÁKAY, HÚY-AB, HÚYAM, SUYÁAB, UYÁB1, WÁWAG var higáb
2:
Med [Hil] hikà.

hi·ka·hós

pnr
2:
napagál at nadaig ng labis na trabaho o responsabilidad.

hi·ká·hos

png
:
pagkuskos ng katawan ng baboy, kabayo, at iba pa laban sa punò, dingding, o bató.

Hi·kán!

pdd
:
katagang ginagamit upang tawagin ang baboy var Hekán!

hí·kang

png
:
naghahabol na paghingal dahil sa pagod.

hí·kap

png
1:
[Seb ST] pag-apuhap sa dilim
2:
[ST] paglakad unti-unti tulad ng isang maysakit na nanghihina
3:
[ST] kulam na nakamamatay
4:
[Seb] salagóy.

hí·kaw

png |[ Bik ST Chi ]
:
alahas na isinusuot sa tainga : ARÉTES, ARÍTOS, ARITÙ, ARÍYOS, BANG3, BÍTAYBÍTAY, EARRING, ÍKAW, JÚWAY, PAMÁLANG, PÁMRANG, SÚANG, TINGGÂ3 — pnd hi·ká·wan, i·hí· kaw, mag·hí·kaw.

hi·ka·wán

pnr |[ Seb ]

hi·káw-hi·ká·wan

png |Bot
:
punongkahoy (Sonneratia acida ) na tumataas nang 20 m, may makapal at malakatad na mga dahong biluhabâ, nag-iisa ang bulaklak, matigas ang bilugang bunga na maraming butó at mga ugat na nakalabas ; kinakain ang bunga nitó at nagagamit din sa paggawâ ng sukà ; ginagawâng suwelas at tapón ng botelya ang ugat.

hí·kay

png |[ Seb ]
:
paghahanda o preparasyon — pnd hu·mí·kay, i·hi·kay, mag·hí·kay.

hi·ká·yat

png