hilahil


hi·lá·hil

png
2:
matinding ligalig ng isip o matinding kirot : DISTRESS1

hí·la-hí·la

png
1:
Psd isang uri ng maliit na lambat na karaniwang ginagamit sa panghuhúli ng hipon Cf LAMBÁT
2:
Lit Mus awiting-bayan sa maramihang pagsagwan at may koro.