hilat!


Hi·lat!

pdd

hi·lát

png
:
paghiklat o pagbubuka sa puke.

hí·lat

png
1:
[ST] pagmulat ng mga matá
2:
pagluwag ng sirà o butas
3:
pagkaunat ng tahî Cf HIKLÁT

hi·la·tà

png
:
paghiga nang may katamaran at pagkawalang bahala.

hi·lat·lát

png
1:
paraan ng paghílat ng tahî
2:
lakí ng butas.

hi·lát·ma·tá

png |[ ST ]
:
pagbubukás ng mga matá sa pamamagitan ng mga daliri.

hi·lat·sá

png
1:
[Esp hilacha] nanisnis na sinulid ng tela na dumupok dahil sa labis na gamit : BINÁDBAD, BINGGÁS1, HIMULMOL2, LAMUYMÓY2, MAYÚTMOT, PLÉKOS, SARABÚSAB
2:
ayos ng rabaw, gaya sa mukha o tabla : HÁSPE2