hilo


hi·ló

pnr
1:
Med nagdidilim at umiikot ang paningin : DIZZY Cf LIYÓ

hi·lô

png |[ Hil Seb ]

hí·lo

png |Med
:
pag-ikot at pagdilim ng paningin kasabay ang pagsakít ng ulo : ALÍNDAW, ÍBE, ÍLAY1, KARÛ, LÁNGOT, LÍLONG3, LÍNOP, LIYÀ1, WHIRL2 Cf LULÀ

híl-o

png |[ Hil ]

hí·lod

png
:
pagkukuskos ng katawan upang matanggal ang dumi o libag Cf HUDHÓD1

hi·lók

pnr
:
nagbáwa ng gálit ; lumamig ang ulo.

hi·lo·long·bó

png |Zoo |[ ST ]
:
malaking bubuyog : HILONGBÓ

hí·lom

pnr |[ Seb ]

hí·lom

png
1:
Med paggalíng ng sugat
2:
pagsara sa isang nakabukás sa pamamagitan ng paghuhugpong sa mga gilid o laylayan
3:
pagbibigay ng limos
5:
[Bik Seb War] líhim.

hi·lóng

pnr |[ Akl ]

hi·long·bó

png |Zoo

hi·lóng-ta·lí·long

png pnr |[ hilo+na talilong ]
:
labis na nalilito o hindi maláman ang gagawin.

hí·lot

png |[ Seb Tag War ]
1:
Med paghagod o paghaplos sa mga bahagi ng katawan upang pasiglahin ang sirkulasyon at maging malambot ang kalamnan at kasukasuan
2:
Med pagsasaayos sa pílay
3:
Med tao na bihasa sa gawaing ito
4:
pagsasaayos ng problema.

hí·loy

png pnr |[ Seb ]