hindot


hin·dót

png
:
taas-babâng paggalaw ng baywang sa pagtatalik : HIMPÓT3, IYÓT3 Cf KANTÓD, KANYÓD, KARAT