karat


ka·rát

png |pag·ka·rát, pa·ki·ki·pag· ka·rát |[ Kap Tag ]

ká·rat

png |[ Ing carat ]
2:
varyant ng carat.

ka·rat-án

png |[ War ]

ka·rá·taw

png |Psd |[ Ilk ]
:
pisi na hina-hatak ng mangingisda pagkaraang maihagis ang lambat sa tubig.

ka·ra·táy

png |[ Ilk ]
1:
basket na pinag-sisidlan ng pagkain at isinasabit para ilayô sa dagâ at kulisap
2:
bas-ket na masinsin ang pagkakalála at isinasakbat upang madalá ang mga damit hábang naglalakbay.

ka·rá·te

png |Isp |[ Jap ]
1:
anyo ng mar-tial art na kamay at paa lámang ang ginagamit bílang sandata
2:
isports na ginagamitan nitó — pnd ka·ra·tí· hin, ku·ma·rá·te, mag·ka·rá·te.

ka·rá·tig

pnr |[ ka+datig ]
:
anyo ng dátig.

ka·rá·tig-pook

pnr |[ ka+datig-pook ]

ka·ra·ti·hán

png |[ ST ka+dati+han ]
:
ang nakasanayan.

ka·ra·ti·kít

png |[ Ilk ]
:
tunog na likha ng barya, holen, abaloryong butil, at katulad.

ka·ra·tís·ta

png |Isp |[ Jap karate at Esp ista ]
:
tao na dalubhasa sa karate.

ka·ra·tò

pnr |Bot |[ ST ]
:
muràng palay na tatlong buwan pa lámang.

ká·ra·tsú·tsi

png |Bot |[ Seb ]

ka·ra·tú·kok

png |[ Ilk ]
:
awit ng kala-pati Cf kurúkutók

ka·rá·tu·lá

png |[ Esp carátula ]
1:
piraso ng kahoy o anumang katulad na sinusulatan ng impormasyong pangmadla at isinasabit para mabá-sa ng lahat : signboard Cf paskíl