hiyang


hi·yáng

png |[ ST ]
1:
anumang bagay na akmâ, angkop, o lapát : ÁNGAY2, KÁPAD, NAIRÚAM
2:
anumang nakapagdudulot ng ginhawa, gaya ng lunas na sinubukan at nakapagpabuti ng kalusugan.