angay


a·ngáy

pnd |a·nga·yín, mag-a·ngáy |[ ST ]
1:
hindi lumiwanag nang lubos ang apoy o kandila
2:
kunin mula sa apóy ang isang bagay, ó bawasan ang apóy.

á·ngay

png
1:
[Seb] íbig1-2
2:
[War] hiyáng1

á·ngay

pnr |[ Bik Hil Seb War ]