honeycomb


honeycomb (há·ni·kómb)

png |[ Ing ]
2:
mga estrukturang hexagonal mula sa pagkit na gawâ ng mga pukyut para pag-imbakan ng pulút at mga itlog.