bahay-pukyutan


bá·hay-puk·yú·tan

png |Zoo |[ bahay+ pukyot+an ]
:
estruktura ng mga hanay ng cell na gawâ sa pagkit, may anim na gilid, at nililikha ng mga pukyot upang pag-imbakan ng kanilang mga itlog, pulut, at pollen : ANÍLA, BÁHAY-ANILÁN, BÁHAY-LAYWÁN, BALÁYYÚKAN, BALÉ-PUKYÚTAN, HONEYCOMB1, HIVE1, KALÁBA2, KALÁLA, KIWÚT1, KOLMÉNA, LABÂ3, PÁNAL, PANILAN, SÁRAY4