identidad


i·den·ti·dád

png |[ Esp ]
3:
kalagayan ng pagiging magkatulad, gaya sa kalikasán o kalidad : IDENTITY1