identity


identity (ay·dén·ti·tí)

png |[ Ing ]
2:
Mat tumbásan na nananatiling totoo sa lahat ng value ng mga variable na taglay nitó.

identity crisis (ay·dén·ti·tí kráy·sis)

png |Sik |[ Ing ]
:
pagkalito sa paghihirap ng indibidwal na tukuyin ang kaniyang papel na gagampanan sa lipunan at ang angkop na pagtuturing sa sariling pagkatao.