ignorante


ig·no·rán·te

pnr |[ Esp ]
1:
kulang sa kaalaman, karanasan, o kasanayan ; hindi edukado : TAGÁW Cf MANGMÁNG
2:
magaspang kumilos at kakatwa ang anyo : TAGÁW