ihi


i·hì

png |Bio |[ Bik Hil Mgd Seb Tag War ]
:
mapanghi at manilaw-nilaw na tubig mula sa bato na naiipon sa pantog at lumalabas mula rito : DYÍNGGEL, I3, ISBÚ, IYÌ, TÎ-RIS, URINE, WEE-WEE Cf WIWÌ

i·hi·án

png
:
kasangkapan na pinagsasahuran ng ihì : URINAL

i·hi·lás

pnr |[ Tau ]
:
bukál sa kalooban.

i·hí·man

png
1:
Zoo maliit na buláte (Enterobius vermicularis ) na kauri ng pinworm
2:
[ Tag] paligsahan ng nakabubulol na mga salita at karaniwang pinarurusahan ng pag-inom ng alak ang natalo
3:
Mus [ST] awit pangkasal.

í·hing kir·lát

png |[ ST ihi+ng+kidlat ]
:
tamà ng kidlat.

í·hin·lang·gám

png |[ ihi+ng+langgam ]
1:
mahinàng ambon
2:
mahinang tulo mula sa gripo.

í·hip

png

i·hít

png
:
paghabol sa paghinga dahil sa matinding pag-iyak, pagtawa, o pag-ubo : ATÚK1, ÉLLEK, KELÁT, ÚTOK2, UTÓK, ÚTOY2 — pnd i·hi·tín, mag-i·hít.

i·hi·ti·yál

png |[ Tau ]
:
pag-iingat o pagiging maláy laban sa panganib o kasamaan.

í·hi·yé·ne

png |[ Esp higiene ]
1:
tuntunin sa pagpapanatili ng kalusugan : HYGIENE
2:
agham ng wastong kalinisan at kalusugan : HYGIENE

í·hi·yé·ni·ká

pnr |[ Esp higiénica ]
:
sumusunod sa wastong kalinisan at tuntunin sa kalusugan : HYGIENIC

í·hi·ye·nís·ta

png |[ Esp higienista ]
:
tao na eksperto sa hygiene : HYGIENIST