ilak


í·lak

png
1:
[Kap Tag] pagkalap o paghingi ng ambag o kontribusyon : HILÍNG1
2:
[Seb Tag] Zoo isdang-alat (Kyphosus cinerascens ) na guhitán, biluhaba ang katawan, at karaniwang humahabà nang 195–210 sm : ÍLEK, LUPÁK, TOPSAIL DRUMMER

i·lak·bó

pnd |i·i·lak·bó, i·lak·bu·hín
:
ihagis nang pataas : ALAKBÓ