imposisyon


im·po·sis·yón

png |[ Esp imposición ]
1:
pagtatakda ng gawain, tungkulin, at katulad : IMPOSITION, PÁTAW1
2:
Ekn pangangalap ng buwis o ang proseso nitó : IMPOSITION