pataw


pá·taw

png
2:
[Ilk Tag] balásto
3:
dagdag na tubò sa salaping inutang : PÁTONG3
4:
pagpoposas sa dalawang maysala — pnd i·pá·taw, mag·pá·taw, pa·tá·wan
5:
karagda-gang parusa o pahirap
6:
Bat grabá-men, gaya sa ari-arian
7:
kahoy o kawayan na itinatali sa dulo ng lubid at ang kabilang dulo naman ay sa katawan ng hayop o tao
8:
mga biyás ng kawayan na may mga kawíl na nakasabit at inilalagay sa ilog o dagat
9:
[Bik Hil Iba Ilk Pan Seb Tag War] bóya.

pa·tá·wa

png |[ pa+táwa ]
:
pagpapa-hayag ng isang birò o tukso upang tumawa ang iba.

pa·tá·wad

png |pag·pa·pa·tá·wad |[ Bik Hil Kap Tag pa+tawad ]
2:
pag-aalis o pagpapaliban ng parusa hinggil sa nagawâng kasa-lanan : PÁRDON Cf PAUMANHIN — pnd i·pág·pa·tá·wad, mág·pa·tá·wad, pa·ta·wá·rin.

pa·ta·wág

pnr |Gra |[ pa+tawag ]
:
kau-kulan ng pantukoy na ginagamit sa pagtawag, pag-utos, o pagdalangin.

pa·tá·wag

png |Bat |[ pa+tawag ]
1:
pata-lastas o utos upang humarap sa hukuman ang sinumang tao na may kinalaman sa kaso : SUMMONS2
2:
kasulatan na naglalaman nitó : SUMMONS2

pa·ta·wa·gá·nan

png |Mus |[ Tgk Klg ]
:
pinakamalakíng gong sa pangkat ng tangunggu.

pa·ta·wán

png |Ntk |[ Iva ]
:
bangka na pang-isahang tao lámang, at sadyang ginawâ na panghulí ng arayu.

pá·ta·wí·rin

pnr |[ pa+tawid+in ]