insisyon


in·sis·yón

png |Med |[ Esp incision ]
2:
paghiwa o paghati, lalo na ang ginagawâ ng isang surgeon : INCISION