iraya


i·ra·yá

png |Heo
1:
[Iva War] iláya1
2:
[Hil War] iláya2

i·rá·ya

png |Heo
1:
[Bik] iláya1
2:
[Iva] bundók2

I·rá·ya

png
1:
Ant isa sa mga pangkating etniko ng Mangyan na matatag-puan sa dulong hilaga ng Mindoro
2:
Heg bayan sa Batanes
3:
Lgw isa sa mga wika ng mga Gaddang
4:
Heg bundok bulkan sa hilaga ng Batanes.