iwal


i·wál

pnr |[ ST ]

í·wal

png
1:
paggalaw sa katawan upang alisin ang sakít nitó, gaya kung nangalay sa matagal na pagkakaupô
2:
[Bik] lában.