kuba


ku·bà

png pnr |Med |[ Kap Tag ]
:
tao na hindi makatayô nang tuwid at baluktot ang likod : bakô, bakót, bukót, búktot, buktót1, buyókong, hukót, huktót, iwál, kubbó, kurkubádo1, pangkók Cf kíing

ku·bá·bang

png

ku·bá·baw

png
:
pagpatong ng kata-wan sa isa pa, tulad ng laláking hayop sa babae hábang nása akto ng pagta-talik : alapáw3, kubábang

ku·ba·kób

pnr
1:
[ST] napapalibutan ang lahat ng bahagi
2:
[Bik Kap Tag] mababà ang bubong
3:
nakakuba hábang naglalakad o tumatayô.

ku·bá·kob

png
1:
[Bik Kap ST] dampa na walang silong at mababà ang bubong
2:
[ST] pagtuturing na alipin ang lahat ng kasapi ng pamilya
3:
[ST] parusang ipinapataw noong unang panahon sa suwail at manlo-loko, pinaliligran ng buong bayan ang bahay nitó, inaakyat, at kapag tumakbo ito ay binabató palabas ng bayan, at winawasak ang bahay nitó.

kú·bal

png |Med |[ War ]

ku·ba·tí·li

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palumpong.

ku·báw

png
1:
Zoo uri ng kalabaw na may nakakurbang sungay sa harap ng mukha
2:
Bot uri ng sa-ging.