iwan


í·wan

pnd
1:
lumayô sa isang pook : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT
2:
hayaang manatili sa isang posisyon o kalagayan : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT
3:
lumayô at pabayaan ang isang bagay, tao, tungkulin, at iba pa : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT
4:
huwag isáma o isabay, karaniwan sa isang lakad : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT — pnd i·wá·nan, mag-í·wan, mág·pa·í·wan, mang·í·wan.

i·wáng

pnr |[ Iva ]
:
bukás nang bahagya, karaniwan sa pinto o bintana Cf ÁWANG

í·wang

png |[ Bik Tag ]
:
paglilinis ng bahagi ng puwit matapos tumae : ÍLO1 Cf PAMANDÉWANG

í·wang

pnr |[ ST ]