pamandewang


pa·man·dé·wang

png
:
pampahid sa puwit matapos tumae : ÚRI Cf TOILET PAPER