kaban


ka·bán

png |[ Bik Hil Iba Ilk Kap Mrw Pan Seb Tag War ]
1:
malakíng taguán ng damit, hugis kahon, yarì sa kahoy, tabla, at iba pa : baúl, baúl mundó, lakása, trunk2 Cf maléta, maletín, takbá, tampipì
2:
[Esp Ing cavan] kabuuang bigat na 25 salop o 75 litro at katumbas ng isang sako ng bigas : caván, pásong2
3:
taguán ng yaman o mahalagang gamit Cf tesoreríya b tawag sa tagapag-ingat nitó, gaya ng tesorero

ká·ban

png |Zoo |[ ST ]
:
kawan ng tupa, báka, at iba pa.

ka·ba·na·lán

png |[ ST ]
:
katangian ng pagiging banal.

ka·ba·nán

png |[ ST kaban+an ]
:
isang malaking sisidlan na kasiya ang isang kaban.

ka·ba·na·tà

png |[ ST ]
1:
bahagi o dibis-yon sa isang aklat : áyat2, bensá, chap-ter1, dangkâ2, kabtáng2, kapítuló1
2:
Psd uri ng kawayang balangkas na ginagawâng baklad.

ka·bá·nay

png |[ Seb ]

ka·báng

png |Zoo |[ ST ]
:
hayop na may iba’t ibang kulay.

ka·báng

pnr
1:
[Seb Tag] hindi pan-tay
2:
[Mrw] ukâ-ukâ, gaya ng gupit ng buhok.

ká·bang

png
1:
Med [ST] mga putîng marka sa balát, kahawig ng an-an
2:
Zoo uri ng isda (genus Micropogon ) na may tibò at makinis na kaliskis
3:
anumang bagay na nakikítang lumulutang sa likido

ka·bang·hán

png |[ ST ]
:
pagiging hangal.

ka·bán-ka·bán

png |Zoo |[ Seb ]

ka·bán·tad

png |[ War ]

ka·bán·ya

png |Ark |[ Esp cabaña ]
2:
kubong silungán sa may dalampasigan o sa tabí ng swimming pool : cabana, cabaña