kabig


ka·bíg

png
:
pinakamabilis na hak-bang sa pagtakbo ng kabayo hábang hindi pa nakatungtong ang mga paa nitó sa lupa : gallop Cf imbáy, yagyág

ká·big

png |[ Bik Hil Kap Seb Tag War ]
1:
paghila ng anuman papalapit sa sarili sa pamamagitan ng kamay : ákoy1, áwod, gúyor Cf híla, hátak — pnd i·ká·big, ka·bí·gin, ku·má·big
2:
aanumang napanalunan sa sugal bpagkolekta ng napanalunan sa sugal — pnd i·ká·big, ka·bí·gin, ku· má·big

ka·big-át

png |Zoo |[ ST ]
:
maliit na usa.

ka·bí·gin

png
:
uri ng batóng mineral na mamulá-mulá ang kulay at nag-mumula sa Borneo.

ka·bi·gù·an

png |[ ka+bigô+an ]
:
pagiging bigo : disappointment, frustration