kabuuan


ka·bu·u·án

png |[ ka+buo+an ]
1:
ang lahat ng mga bílang : full3, kaganápan2, kalagúman2, overall1, pókpok1, súma1 Cf total
2:
pagiging ganap : kaganápan2, full3

ka·bu·ù·ang-ka·ta·wán

png |[ ST ka+ buo+an+ng katawan ]
:
pagiging birhen ng isang babae o ng isang laláki.