kaibigan


ka·i·bi·gán

png |[ ka+ibig+an ]
:
pagka-sabik o pagkahumaling na matindi.

ka·i·bí·gan

png |[ ka+ibig+an ]
1:
tao na nagtatamasa ng katulad na pagtingin at pagtatangi mula sa isang tao : ábe, ábyan, amíga, amígo, arówak, associate2, bagáy, friend, higála, kalagúma, kasanggâ, kompan-yéro, lamugá, mate3, pal, prímo2, sángkay
2:
tao na tumutulong, tumatangkilik, o nakikiisa sa dam-damin ng isang tao : ábe, ábyan, amíga, amígo, arówak, associate2, bagáy, friend, higála, kalagúma, kasanggâ, kompanyéro, lamugá, mate3, pal, prímo2, sángkay
3:
tao na hindi kaaway ; tao na sumasang-ayon sa isang idea, prinsipyo, parti-do, at iba pa : ábe, ábyan, amíga, amígo, arówak, associate2, bagáy, friend, higála, kalagúma, kasanggâ, kompanyéro, lamugá, mate3, pal, prímo2, sángkay var ígan — pnd ka·i·bi·gá·nin, ku·ma·i·bí·gan, ma· nga·i·bí·gan.

ka·í·bi·gán

png |[ ka+ibig+an ]

ká·i·bi·gán

png |[ ka+ibig+an ]
:
kasun-duan sa panig ng dalawang tao o partido.