kalís.


kal·sá

png
1:
[Esp calza] ansál
2:
Mus [Iby] gángsa.

kal·sá·da

png |[ Esp calzada ]
:
daán1 var karsáda Cf ábenída, boulevard, highway, éskiníta

kal·sá·do

png |[ Esp calzado ]
:
sapin sa paa.

kal·sa·dór

png |[ Esp calzador ]
:
gamit na pangkalso kapag nagsusuot ng sapatos.

kal·sa·dú·ra

png |[ Esp calzadura ]
:
pabilóg na rim, o ang bahagi ng rim ng gulóng, na pinagkakabitan ng rayos.

kal·se·dón·ya

png |[ Esp calcedonia ]
:
uri ng quartz na nanganganinag at binubuo ng maliliit na kristalina, karaniwang tíla gatas o abuhin ang kulay : chalcedony

kal·se·tín

png |[ Esp calcetín ]

kal·si·pi·kas·yón

png |Kem |[ Esp calcificación ]
:
pagtigas ng calcium salt at pagpalit sa calcium carbo-nate : calcification

kál·si·yó

png |Kem |[ Esp calcio ]

kal·só

png |[ Esp calzo ]
1:
ansál — pnd kal·su·hán, mag·kal·só
2:
sa pagli-limbag, latag na naaaninag at ipinapatong sa isa pang latag
3:

kal·són

png |[ Esp calzón ]

kal·so·nár·yas

png |[ Esp calzonarias ]
:
tirante para sa pantalón.

kal·so·né·ras

png |[ Esp calzon+eras ]
:
pantalón na may butones sa mag-kabilâng gilid.

kal·son·síl·yo

png |[ Esp calzoncillo ]
:
panloob na salawal ng laláki : drawers var karsonsílyo

kal·sót

png