kalat


ka·lát

png
1:
[Hil] lubid
2:
3:
[ST] lubid na ginagamit pansukat ng lupain.

ka·lát

pnr
2:
wala sa ayos, tulad ng kalát na gamit : sabóg1
3:
magkakahiwalay o magkakalayô sa isa’t isa : putakî, sabóg1

ká·lat

png |[ Kap Tag ]
1:
bagay na wala sa ayos o wala sa angkop na pook : gakátag, labnák, labsák2, lághit, litter3, mess, takátak2
2:
sukal o dumi sa pook na kailangang maayos at malinis : gakátag, labnák, labsák2, lághit, litter3, mess, takátak2 Cf basura, tápon — pnd i·ká·lat, ka·lá·tan, ku·má·lat, mag·ka·lát.

ka·la·táng

png |Zoo |[ ST ]
:
isang kila-láng uri ng isda.

ka·lá·tang

pnr
:
malapit nang magni-ngas o magsiklab.

ka·lá·tas

png |[ Esp carta+s ]
1:
isang binigkas, nakasulat, o nakarekord na komunikasyon, karaniwan para sa isang pangkat ng tao o madlâ : kalíma, mensahe1, paatád, pahatid1

ka·la·táw

png |[ ST ]
:
pagtitriple ng mga lamuymoy, lalo na ng mga lambat.

ka·lá·tay

png
1:
[Ilk] tulay1
2:
Bot [ST] isang uri ng kawayan.

ka·la·tíng

png
:
mahinà at tumata-ginting na tunog var kulating Cf kalansíng

ka·la·tís

png
:
kaluskos var kalantís

ka·la·tís

png
1:
[ST] buhól ng bagong damit na seda o kahawig na bagay
2:
kaluskos2 var kalantís

ka·lá·tiw

png |Mat |[ ST ]
:
súkat na limang kuwarto (.054 litro ).

ka·lát-ka·lát

pnr

ka·lat·kát

png |[ ST ]
:
kunyápit o pangungunyapit, katulad ng baging.

ka·la·tóg

png
:
tunog na likha ng pagkatok sa kahoy o paglalapag ng plato sa mesa var kalantog

ka·la·ton·dóng

png |Bot |[ ST ]
:
maliit na punongkahoy na mabango ang dahon.

ka·la·tóng

png |Mus
:
pinahinàng tunog ng tambol.

ka·lá·tong

png
1:
Mus [ST] uri ng maliit na tambol
2:
Mus [Mag Mrw] gandang1

ká·la·tsú·tsi

png |Bot |[ Mex calachuchi ]
:
halámang ornamental (Plumiera acuminata ) na mabango ang bulaklak : kálalátsi, kálatsútsing-pulá, kánda, káratsútsi var kalasutsî

ká·la·tsú·tsing-bang·kók

png |Bot |[ Mex calachuchi+na bangkok ]
:
pa-lumpong (Adenium obesum ) na may makapal at namamagang bunged, 3 m ang taas, at may bulaklak na hugis túbo, at limang talulot sa dulo na kulay pink o pulá, katutubò sa South Africa at ipinasok sa Thailand bago dinalá sa Filipinas : impala lily

ká·la·tsú·tsing-di·láw

png |Bot |[ Mex calachuchi+na dilaw ]
:
punongka-hoy (Plumeria rubra formalutea ) na kahawig ng kalatsutsi ngunit dilaw ang korola.

ka·la·tsú·tsing-pu·lá

png |Bot |[ Mex calachuchi+na pulá ]
:
kalatsutsi (Plumeria rubra forma rubra ).

ká·la·tsú·tsing-pu·tî

png |Bot |[ Esp calachuchi+na putî ]
:
palumpong o punongkahoy (Plumeria obtusa ) na maliit, madagta ang punò at dahon, at putî ang bulaklak na may dilaw sa gitna.

ka·la·tú·hog

png
:
isang pakete ng mga pares ng panutsa.

ka·la·tún·day

png |Bot |[ Akl ]

ka·lat·wát

png
:
tíla huning alingaw-ngaw.