kalaykay


ka·lay·káy

png
1:
Agr kasangkapang pangkahig ng lupa, karaniwang yarì sa bakal ang ngipin, at gawâ sa ka-hoy ang hawakán : kagkág3, kahíg, kalaíd, kaléke, karaykáy, karekay, lek1, piruyà, rake, sadáng, sunkáy
2:
Agr suyod2
3:
[Bik] kaladkad na panghúli ng hipon
4:
[ST] basket na pinagtataguan ng mga kasang-kapan sa kusina
5:
[ST] kaluban o suksukan ng mga palasô.