kalooban


ka·lo·o·bán

png |[ ka+loob+an ]
2:
pinakapusod o pinakaila-lim.

ka·lo·ó·ban

png |[ ka+loob+an ]
1:
ang kapangyarihan o ugali o ang kabu-uan ng lahat ng kapangyarihan o ugali na umiiral sa mga gawaing tulad ng pagpilì, paglulunggati, pagmimithi, pangangarap, at katu-lad, at ang pagkilos túngo sa katuparan ng mga nabanggit : amánat, budhi2, kabubút-on Cf baít
2:
ang ugali na kumilos alinsunod sa simulain o ipailalim ang asal at pag-iisip sa isang pangkalahatang layunin o mithiin : amánat, budhi2, kabubút-on