kalso


kal·só

png |[ Esp calzo ]
1:
ansál — pnd kal·su·hán, mag·kal·só
2:
sa pagli-limbag, latag na naaaninag at ipinapatong sa isa pang latag
3:

kal·són

png |[ Esp calzón ]

kal·so·nár·yas

png |[ Esp calzonarias ]
:
tirante para sa pantalón.

kal·so·né·ras

png |[ Esp calzon+eras ]
:
pantalón na may butones sa mag-kabilâng gilid.

kal·son·síl·yo

png |[ Esp calzoncillo ]
:
panloob na salawal ng laláki : drawers var karsonsílyo

kal·sót

png