kamala


ka·má·la

png |Bot

ka·má·la-má·la

pnb |[ ka+mala-mala ]

ka·ma·lán

png |[ ST ]
:
tinipil na ka-malian.

ka·ma·lá·san

png |[ ka+Esp mala+s +an ]
1:
bagay na nagdudulot ng masamâng kapalaran : desbentúra
2:
pagdanas ng masamâng kapa-laran : desbentúra Cf suwerte

ka·má·law

png |[ Seb ]
:
kapatid sa amá o sa ina.

ka·má·lay

png |[ ST ]
:
katulad din ng málay, hal walang kamálay duma-tíng.

ka·ma·la·yán

png |[ ka+malay+an ]