kapasidad


ka·pa·si·dád

png |[ Esp capacidad ]
2:
kakayaháng mag-imbak, tumanggap, o lumikha : capacity
3:
pinakamalakíng kantidad na maaaring ilamán o isilid : capacity