kape


ka·pé

png |[ Esp café ]
1:
Bot palumpong (genus Coffea ) na may bungang butil na pinatutuyo at ginigiling upang gawing inúmin, katutubò sa tropi-kong Africa, malaganap na itinatanim sa mga plantasyon lalo na ang Coffea arabica, Coffea excelsa, Coffea liberi-ca, at Coffea canephora na popular na tinatawag bílang kapeng barako : café1, coffee, kahawa Cf arábica, robústa
2:
abutil ng halámang kape bang inúming nagagawâ mula dito : café1, coffee, kahawa

ka·pé

pnr |[ Esp café ]

ka·pé·ga

pnr |[ Mrw ]

ka·pé·lag

png |[ Pan ]

kapellmeister (ka·pél·mays·ter)

png |Mus |[ Ger ]
:
konduktor ng isang orkestra, opera, at koro.

ka·pé·lo

png |[ Esp capelo ]
:
putong na pulá ng kardenal.

ka·pel·yán

png |[ Esp capellán ]
:
ekles-yastikong nanunungkulan sa bisita o kapilya ng isang institusyon, bilang-guan, hukbo, at iba pa : chaplain

ka·péng ba·rá·ko

png |[ kape+na barako ]
1:
Bot kape (Coffea carephora ) na malapad ang dahon, siksik, at maba-ngo ang puláng bulaklak : robusta coffee
2:
karaniwang tawag sa malapot at mapait na timpla ng kape.

ka·pés

png |Bot |[ Pan ]

ka·pe·tâ

png |Ark |[ Mrw ]
:
gabay ng hagdan.

ka·pe·té·ra

png |[ Esp cafetera ]
:
lutuán ng kape var kapitéra

ka·pe·te·rí·ya

png |[ Esp cafeteria ]
1:
kapihan1 var kapitiryá, kapiteryá
2:
maliit na restoran : cafeteria Cf kárihán, túro-turò